O pasiece

Gospodarstwo Pasieczne „Dary Pszczół” -

zostało założone przez seniora rodu Kazimierza Liseckiego w 1949 roku. Była to stacjonarna pasieka, składająca się z 4 rodzin pszczelich w ulach warszawskich poszerzanych, która stopniowo się powiększała, by w roku 1985 osiągnąć liczbę 38 pni. W tym też roku zaczął gospodarzyć w pasiece Andrzej Lisecki razem z Tatą . Początkowo była to pasieka hobbystyczna, ale z czasem ilość rodzin pszczelich zwiększała się aby w roku 1995 osiągnąć status pasieki zawodowej.

W 2006 roku przyjęła nazwę „Gospodarstwo pasieczne „Dary Pszczół” – od tamtej pory Andrzej wraz z żoną Urszulą są jej właścicielami. W 2006r pasieka liczyła około 250 rodzin pszczelich, i sukcesywnie była powiększana do 500 rodzin pszczelich i stan ten utrzymuje się do dziś dnia. W pasiece pracują też synowie Andrzeja i Urszuli – Tomasz i Wojciech. Obaj są absolwentami technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli. A od roku 2020 w pasiece wspomaga wszystkich żona Wojciecha – Magdalena, która zajmuje się głównie produkcją matek pszczelich.  

Pasieka jest prowadzona w systemie gospodarki wędrownej – polegającej na transporcie rodzin pszczelich w tereny gdzie akurat kwitnie wybrana roślina. Pszczoły są transportowane głownie na pożytki takie jak rzepak, fasola, lipa, gryka, akacja, oraz do lasów jodłowych gdzie pozyskiwana jest spadź, a także na wrzosowiska oraz nieużytki pełne nawłoci.

Odwiedź nas