Oferta dla pszczelarzy

Nasza pasieka zajmuje się produkcją matek pszczelich nieunasiennionych i unasiennionych naturalnie, a także produkcją odkładów pszczelich.

Żeby dokonać  zamówienia odkładów albo matek pszczelich prosimy o kontakt pod jednym z numerów podanych w zakładce „kontakt”

Matki którymi dysponujemy to matki rasy Krainka, buckfast oraz włoszka. Materiał genetyczny co roku staramy się pozyskiwać z różnych pasiek, gdyż jesteśmy zwolennikami jak największej różnorodności genetycznej na pasiece.

Odwiedź nas